Miksi 99% FLOW:n osallistujista suosittelee ohjelmaa?

600

Huomasimme muutama vuosi sitten ammatticoachien valmennusohjelmissamme, että ketterien ohjelmistotalojen väki osallistuu niihin sankoin joukoin. Ja että he kutsuvat ohjelmaa Jedi-akatemiaksi. Olimme otettuja.

Sparrasimme tätä havaintoamme muutaman ketterään kehittämiseen syvällisesti perehtyneen ystävän ja kollegan kanssa. Pyrimme ymmärtämään, millä tavalla lähinnä ammatticoacheille tarkoitetut ohjelmamme juuri heitä palvelevat.

Tämän ymmärryksen valossa päätimme kokeilla aivan uudenlaista valmennuskonseptia: mitä jos yhdistäisi itsensä johtamisen, vuorovaikutuksen ja organisaatioymmärryksen siten, että osallistujille syntyy tilaa oppia ymmärtämään paremmin itseään ja kanssaihmisiään ja peilata tätä ymmärrystä siihen, mistä nykytavat johtaa ja organisoitua kumpuavat. Tämän päälle vielä toimivat työkalut käydä valmentavia keskusteluja, tiimin sisällä, peer-to-peer. Ei vanhanaikaista ja usein vaivaannuttavaa esimies-alais-coachingia, vaan ytimeen meneviä keskusteluja kahden tai useamman toisiaan arvostavan ammattilaisen välillä. Aikuinen aikuiselle.

Hinnoittelu huomattavan kilpailukykyiseksi, ja vähintään viisi osallistujaa per osallistuva organisaatio, jotta osallistujat voivat jatkaa sparraamista keskenään valmennusohjelman päättymisen jälkeen.

Syntyi FLOW, jonka ensimmäinen kokeilu oli loppuvuodesta 2016. Monen iteroinnin kautta nyt helmikuussa käynnistyy 16. ohjelma. Kaikista osallistuneista organisaatioista on ollut osallistujia useammassa toteutuksessa, mikä kertoo meille, että ohjelmaa pidetään erinomaisen hyödyllisenä.

Miksi yhdessä onnistumisen jedi-taitojen aika on nyt?

Muutoksen vauhti edellyttää lisääntyvää ketteryyttä käytännössä kaikilta. Ketteryys puolestaan edellyttää itseohjautuvuutta, mikä puolestaan edellyttää mm. lisää läpinäkyvyyttä ja yhteistä ymmärrystä toiminnan tavoitteista, jotta itseohjautuvuus palvelee tavoiteltua kokonaisuutta. Kaikki tämä haastaa perinteisen roolisidonnaisen johtamisen, sen että joku jossain kertoo muille, mitä heidän pitää tehdä, motivoi, oivalluttaa, sitouttaa ja valvoo. Johtajuutta on edellä kuvatun sijaan kaikki toiminta, joka saa aikaan liikettä kohti yhteistä päämäärää.

Näiden ilmiöiden pohdinta on FLOW:n ytimessä. Mitä pyrimme saamaan aikaan, mistä huomaamme että etenemme oikeaan suuntaan, mitä teemme seuraavaksi, milloin ja miten palaamme asiaan tarkastelemaan, mitä olemme matkalla oppineet. Miten ratkomme ihmisten väliseen kanssakäymiseen väistämättömästi kuuluvia konflikteja, ja miten teemme päätöksiä tiiminä?

Paneudumme siihen, mitä aivoissamme ja ajattelussamme tapahtuu, kun asiat eivät mene niin kuin haluaisimme ja mitä seurauksia tällä on omalle ajattelulle ja kyvylle tehdä yhteistyötä.

Luomme yhteistä kieltä ymmärtää, millaiselle ajattelulle perinteinen johtaminen perustuu ja millaisia jännitteitä perinteinen tapa johtaa ja organisoida tyypillisesti saa aikaan. Mihin suuntaan johtaminen on jo kovaa vauhtia menossa ja millaisilla kysymyksillä oman organisaation, yksikön tai tiimin toiminnan tarkastelu ja kehittäminen kannattaa aloittaa.

Teemme näkyväksi ilmiöitä, jotka jokainen kyllä tunnistaa arjessaan. Jostain syystä niistä vain ei puhuta, tai näille ilmiöille ei oikein tunnu edes olevan kieltä tai käsitteistöä.

Pian huomataan, että oikeastaan kaikki me painiskelemme ihan samojen pulmien kanssa. Että oletusarvoinen tapamme toimia varsinkin paineen alla ruokkii ongelmia, joita perinteiset tavat organisoida ja johtaa ruokkivat vielä lisää. Mikä parasta: klassisten ikuisuuspulmien ratkaisu voi usein olla yllättävän ilmeinen ja helppo.

FLOW:n avainsisällöt

Ohjelman punaisena lankana on yhdessä onnistuminen vaativassa ajattelutyössä paineen alla. Otsikkotasolla FLOW:n sisällöissä ei välttämättä ole mitään kovin mullistavaa. Mullistavuus on siinä kokonaisuudessa, joka kunkin ohjelman aikana muotoutuu, yhteisessä työstössä ja ymmärryksen syvenemisessä. Tässä kuitenkin ne teemat:

  • itsensä johtaminen: mm. oman mielen toiminta, stressin hallinta, tunnetaidot, ajattelun työkalut
  • yhteistyö: mm. oivaltava ongelmanratkaisu, päätöksenteko tiimissä, oppimista edistävä seuranta, konfliktien ratkaisu
  • organisaatioymmärrys: mm. mitä jokaisen on hyvä tietää johtamisen isosta kuvasta, jotta ymmärtää paremmin toimintatapojen eroja niin oman organisaation sisällä kuin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa toimittaessa.

 

Flow-ohjelman käytännön asioista löydät lisää infoa täältä (aikataulut, hinnat ym.)