Brain-based Coaching Certificate -valmentajamme Vesa Vuorinen ja oman oivalluksen energisoiva voima

Brain-based Coaching Certificate -valmentajamme Vesa Vuorinen ja oman oivalluksen energisoiva voima

10.04.2018

 

Vesa Vuorinen on suomenkielisen Brain-based Coaching Certificate -valmennusohjelman päävalmentaja.

“Elän oivaltamiselle ja oppimiselle. Sille kirkkaudelle mikä ihmisen silmissä syntyy, kun hän saa aitoja oivalluksia, jotka selkeyttävät ja vievät eteenpäin.“

Vesalle Brain-based Coaching Certificate -valmennusohjelman taikaa on, kun ohjelman aikana kerta toisensa jälkeen oivallusten tuoma energia, selkeys ja innostus näkyvät niin osallistujissa kuin valmentajassakin. Tämän vuoksi Vesa kertoo yhä lähes kymmenen vuoden jälkeen olevansa tällä polulla ja edelleen yhtä innoissaan kuin alussakin – aina on hyvä hetki oivaltaa.

Oman henkilökohtaisen kasvun matka

Monelle osallistujalle Brain-based Coaching Certificate -valmennusohjelma on oman kasvun matka. Ei pelkästään ongelmanratkaisua tai tavoitteiden saavuttamista, vaan monenlaisia oivalluksia itsestä. Se on syvää oppimista, ja parhaimmillaan koulutuksen aikana tapahtuu henkilökohtaista transformaatiota. Ihminen, joka on oman elämänsä äärellä, muuttuu. Hän kehittyy suhteessa itseensä, työhönsä ja koko elämäänsä syvemmällä ja merkityksellisemmällä tasolla.

“Moni on sanonut, että tämä on paras koulutus, jonka on ikinä käynyt. Se palkitsee valmentajana uskomattoman paljon.”

Ytimessä oma oivallus

Brain-based coachingissa oivalluksella on oleellinen rooli. Ymmärrys aivojen toiminnasta auttaa coachia hahmottamaan, missä olosuhteissa oivallus voi syntyä, miten oivallusta voi edistää sekä miksi oma oivallus on niin olennaista hyvässä coachingissa. Coaching ilman coachattavan aitoa oivallusta on pahimmillaan kuin narulla työntämistä, jolloin on vaikeaa saavuttaa sitä kepeää etenevää energiaa, jolle hyvän coachingin vaikuttavuus rakentuu. Vesa muistaa hyvin kuinka kerran eräs osallistuja oli silmät loistaen kertonut, ettei ollut aiemmin ymmärtänyt, miten ongelmia voi ratkoa oikeasti kivalla tavalla.

“Aivotieteen ja coachingin yhdistämisellä avataan näkymä siihen, mitä coachattavan mielessä tapahtuu ja mitä siellä olisi myönteisen kestävän muutoksen saavuttamiseksi hyvä tapahtua.”

Vesan mielestä on äärimmäisen tärkeää, että koulutuksessa saatu aivoymmärrys linkittyy vahvasti käytännön sovellettavuuteen. Vesalle yksi olennaisin Brain-based Coaching Certificate -valmennuksen anti onkin käytännössä toimiviksi todetut työkalut ja mallit, joiden avulla osallistujat oppivat nopeasti tekemään hyvää coachingia. Brain-based coaching -menetelmä tukee coachin työtä juuri oikealla tavalla ja jättää tilaa läsnäololle.

Vaikka osallistujasta ei tulisikaan ammatticoachia, jäävät työkalut, inspiraatio ja ymmärrys vaikuttavuudesta useille arjessa käyttöön.

Yhteisen ihmisyyden kutomista

Eräs osallistuja sanoi koulutuksen jälkeen tietävänsä nyt, mikä on coachingin paikka maailmassa. Hänelle asia selkiytyi kokonaisvaltaisena ulottuvuutena brain-based coachingin vaikuttavasta voimasta.

Tulevaisuuden visiona Vesa pohtii mahdollisuutta, että ehkä joskus coachingista ei puhuta enää erillisenä juttuna, vaan ymmärretään kuinka valtava vaikutus laadukkaalla, ymmärtävällä ja myötätuntoisella vuorovaikutuksella on kaikissa tilanteissa. Oli kyseessä sitten vuorovaikutustilanne lapsen ja vanhemman tai esimiehen ja tiimiläisen kesken, tai ihan mikä tahansa muu niistä tuhansista kohtaamisista, joissa yhteinen ihmisyys kudotaan.

 

Lue lisää valmennusohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan!